Upcoming Events

 • "איך פועלת ועדת אמהות מועצת הביטוח הלאומי?" (1)
  Sun, Nov 29
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  Nov 29, 2020, 10:00 AM – 2:00 PM
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  הרצאה תכלול הסבר על מבנה הפעילות שבמסגרתה פועלת הועדה וכן הסבר על הדיונים בנושא שמירת הריון שהתקיימו בועדה.
  שיתוף
 • "איך פועלת ועדת אמהות מועצת הביטוח הלאומי?"
  Wed, Jun 17
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  Jun 17, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  הרצאה תכלול הסבר על מבנה הפעילות שבמסגרתה פועלת הועדה וכן הסבר על הדיונים בנושא שמירת הריון שהתקיימו בועדה.
  שיתוף
 • "מה זה דיכאון בהריון ואחרי לידה? זיהוי מוקדם ומניעה
  Wed, Jun 03
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  Jun 03, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  מה ההבדל בין דכדוך לדיכאון, מה הסימפטומים, מתי כדאי לבקש עזרה ואיך בן או בת הזוג, המשפחה או החברים יכולים לעזור?
  שיתוף
 • מימי סולומון, אחות מלווה הריון
  Thu, Apr 23
  Online discussion
  Apr 23, 2020, 11:00 AM
  Online discussion
  שיתוף

הישארי מעודכנת