Upcoming Events

 • Sun, Nov 29
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  Nov 29, 2020, 10:00 AM – 2:00 PM
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  הרצאה תכלול הסבר על מבנה הפעילות שבמסגרתה פועלת הועדה וכן הסבר על הדיונים בנושא שמירת הריון שהתקיימו בועדה.
  שיתוף
 • Wed, Jun 17
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  Jun 17, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  הרצאה תכלול הסבר על מבנה הפעילות שבמסגרתה פועלת הועדה וכן הסבר על הדיונים בנושא שמירת הריון שהתקיימו בועדה.
  שיתוף
 • Wed, Jun 03
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  Jun 03, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM
  שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
  מה ההבדל בין דכדוך לדיכאון, מה הסימפטומים, מתי כדאי לבקש עזרה ואיך בן או בת הזוג, המשפחה או החברים יכולים לעזור?
  שיתוף
 • Apr 23, 2020, 11:00 AM
  Online discussion
  שיתוף

הישארי מעודכנת