top of page
  • תמונת הסופר/תאורלי עובדיה

את נמצאת בשמירת הריון, מהיכן כדאי לקבל קצבה מקרן הפנסיה, מביטוח לאומי או משניהם?

שמתי לב שלאחרונה עולות המון שאלות בקבוצת פייסבוק "שמירת הריון ביחד" בנושא תביעה של קרן פנסיה, כן, לא, אפשרי? מצאתי כתבה מעניינת שיכולה לעזור לכן להבין מהיכן כדאי לקבל קצבת שמרית הריון - מקרן הפנסיה, מביטוח לאומי או אולי משניהם?

אישה הנמצאת בשמירת היריון זכאית לקבל קצבה מביטוח לאומי, אך לא רבות יודעות כי שמירת הריון נחשבת לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה ולכן ניתן לתבוע גם את קרן הפנסיה עבור תקופת שמירת היריון.bottom of page