Upcoming Events

"איך פועלת ועדת אמהות מועצת הביטוח הלאומי?" (1)
Sun, Nov 29
שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
Nov 29, 10:00 AM – 2:00 PM
שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
הרצאה תכלול הסבר על מבנה הפעילות שבמסגרתה פועלת הועדה וכן הסבר על הדיונים בנושא שמירת הריון שהתקיימו בועדה.
שיתוף
"איך פועלת ועדת אמהות מועצת הביטוח הלאומי?"
Wed, Jun 17
שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
Jun 17, 11:00 AM – 12:00 PM
שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
הרצאה תכלול הסבר על מבנה הפעילות שבמסגרתה פועלת הועדה וכן הסבר על הדיונים בנושא שמירת הריון שהתקיימו בועדה.
שיתוף
"מה זה דיכאון בהריון ואחרי לידה? זיהוי מוקדם ומניעה
Wed, Jun 03
שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
Jun 03, 11:00 AM – 12:00 PM
שידור חי בקבוצת פייסבוק שמירת הריון ביחד
מה ההבדל בין דכדוך לדיכאון, מה הסימפטומים, מתי כדאי לבקש עזרה ואיך בן או בת הזוג, המשפחה או החברים יכולים לעזור?
שיתוף
מימי סולומון, אחות מלווה הריון
Thu, Apr 23
Online discussion
Apr 23, 11:00 AM
Online discussion
שיתוף

הישארי מעודכנת